Bosetninger på Vestbredden i fortid og nåtid

Nils Anfinset

Sammendrag


Med jødenes tilbakekomst til Israel i årene etter 1900, vokste behovet for å etablere en felles fortid og gjenfinne den tapte identiteten og minnet om israelittene. Arkeologi ble et viktig redskap for å legitimere krav på landområder for ulike politiske og religiøse grupper.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4198

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.