Arabiske kvinners statsborgerskap

Rania Maktabi

Sammendrag


Nord-Afrika viser vei for resten av den arabiske verden i drakampen omkring utvidelse av kvinners sivile rettigheter. En kombinasjon av interne forhold og eksternt press har muliggjort reformer innen familierett, og styrket kvinners statsborgerskap det siste tiåret.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4232

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.