Brutal oppmerksomhet: Al-Qaida i Irak på nett

Truls Hallberg Tønnessen

Sammendrag


Voldelige grupperinger som al-Qaida i Irak benytter seg av internett for å få internasjonal oppmerksomhet. De er imidlertid fortsatt avhengig av en viss grad av territoriell kontroll, og det kan oppstå et motsetningsforhold mellom internasjonal oppmerksomhet og lokal tilstedeværelse.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4243

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.