Motvillige forhandlingspartnere?

Forfattere

  • Stian Johansen Tiller

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.4268

Sammendrag

Det palestinske flyktningproblemet er og har alltid vært hovedproblemet i fredsforhandlinger rundt Israel-Palestinakonflikten. Ifølge tradisjonell israelsk historieskrivning var de arabiske statene aldri interessert i fred. En gjennomgang av de tidligste fredsforhandlingene viser imidlertid at det var araberstatene som gikk lengst i å forsøke å løse nøkkelproblemet i forhandlingene.

Nedlastinger