Motvillige forhandlingspartnere?

Forfattere

  • Stian Johansen Tiller

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.4268

Sammendrag

Det palestinske flyktningproblemet er og har alltid vært hovedproblemet i fredsforhandlinger rundt Israel-Palestinakonflikten. Ifølge tradisjonell israelsk historieskrivning var de arabiske statene aldri interessert i fred. En gjennomgang av de tidligste fredsforhandlingene viser imidlertid at det var araberstatene som gikk lengst i å forsøke å løse nøkkelproblemet i forhandlingene.

Nedlastinger

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}