Algerie: Amnesti som en vei ut av volden?

Naima Mouhleb

Sammendrag


Mens amnestiet i Algerie har ført til en reduksjon i selve volden har det også blitt avdekket flere svakheter ved prosjektet. Disse svakhetene kan få konsekvenser for den langsiktige freden og løsningen av den politiske legitimitetskrisen.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4294

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.