"Hverdagsborgerkrig": Om fotball og sosialt minne i Jordan

Dag Henrik Tuastad

Sammendrag


Etter borgerkrigen i Jordan i 1970 har fotballstadioner vært hovedarena for synliggjøring av etnisk og nasjonal konflikt i landet. I dag kan fotball i den jordanske konteksten tolkes som ikke bare et barometer på underliggende politiske strømninger, men også som en medvirkende årsak til at den jordansk-palestinske konflikten reproduseres.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4340

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.