Sanksjoner og Irans atomprogram

Mikael Hiberg Naghizadeh

Sammendrag


Vestlige sanksjoner har vært brukt mot Iran i mange år uten resultater. Det har fått forskere til å stille spørsmål ved sanksjoner som virkemiddel. I 2015 gikk Iran likevel med på en avtale om landets atomprogram etter intensivert sanksjonsbruk. Hvorfor lyktes sanksjonspolitikken tilsynelatende så mye bedre denne gangen?


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4341

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.