Utvecklingen och legitimeringen av den rättvisa freden: EUs bidrag till fred i Israel-Palestinakonflikten

Anders Persson

Sammendrag


Det har historiskt funnits stora förhoppningar på EUsom fredsbyggare i Israel-Palestinakonflikten, både i regionen och inom unionen. Många människor i regionen, både israeler och palestinier, har länge velat ha närmare relationer med EU. Samtidigt har det alltid funnits stor misstänksamhet gentemot EU bland både israeler och palestinier, givet den långa historien av europeisk kolonialism i regionen och i ljuset av Förintelsen.


Fulltekst:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4343

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.