Politikk og kriminalitet i det nye Tyrkia (s. 106-119)

  • Joakim Parslow

Sammendrag

I løpet av AKPs ti år i regjering har tusenvis blitt fengslet for sine politiske synspunkter. opposisjonen hevder at domstolene løper AKPs ærend, mens AKP hevder de er etterlevninger av det gamle militærregimet. Begge har delvis rett.