Valg, debatt og konflikt. Osmansk statsborgerskap i Palestina

Eirik Kvindesland

Sammendrag


I Det osmanske rikets siste år følte Palestinas befolkning en sterk tilhørighet til staten. Under parlamentsvalgene ble dette tydelig, og befolkningen deltok aktivt i rikets politikk. Hvordan kom osmansk statsborgerskap til uttrykk rundt valget? Og hvilken status hadde det i en tid med framvoksende etniske konflikter?

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.5921

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.