Fra motstand til statsbygging: Det palestinske sivilsamfunnets nye rolle

Erling Hess Johnsen

Sammendrag


Hvordan påvirker bistand sivilsamfunnet? Med det amerikanske bistandsbyrået USAID (United States Agency for International Development) som case, belyser artikkelen hvordan det palestinske sivilsamfunnet er blitt dratt inn i et giverdrevet statsbyggingsprosjekt, og diskuterer hvordan dette har svekket sivilsamfunnets muligheter for å yte motstand mot den israelske okkupasjonen.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.5924

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.