Ein palestinar i det libanesiske parlamentet? Eit intervju med aktivisten Manal Kortam

Erling Lorentzen Sogge

Sammendrag


"Kva skjer når ein palestinar stiller til val i Libanon? Gjennom ein uortodoks valkampanje med namn «Vi eksisterer», ønskjer Kortam å synleggjere eit diskriminerande lovverk som har gjort Libanons palestinarar rettslause i fleire generasjonar"

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.6192

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.