Stat, nasjon og arabisk språk. Ideologi og praksis i endring

Gunvor Mejdell

Sammendrag


Min gode venn og kollega gjennom mange år, Nils Butenschøn, har vært
opptatt av forholdet mellom stat og medborgere (citizens), makt og legitimitet i det arabiske Midtøsten. I denne artikkelen tar jeg opp forhold knyttet til språk og «arabiskhet».

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.6730

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.