Borgernes stemme. Populærkultur, språk og politikk i den arabiske verdenen

Jacob Høigilt

Sammendrag


Folkelig kultur kan spille en viktig politisk rolle som et korrektiv til elitenes
autoritære impulser. I Egypt inntok tegneserier for voksne og satirisk litteratur
denne funksjonen i tiden før og under revolusjonen i 2011. Å forstå disse kulturproduktene er derfor nyttig når vi ønsker å forstå den kulturelle dynamikken bak revolusjonen.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.6731

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.