Klanlederens gravsted. Betydningen av territorialitet blant palestinere i Israel

Dag Tuastad

Sammendrag


Dannelsen av Israel førte til at palestinsk klanterritorialitet fikk fornyet politisk betydning.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.6733

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.