Skandinavias første jihadister

Thomas Hegghammer

Sammendrag


Nyoppdagede primærkilder viser et skandinavisk innslag blant afghanaraberne i 1980-årene. Jihadismen i nord er antakelig eldre enn tidligere antatt.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.6735

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.