"Du stinkar også". Ungdomsopprør og protestrørsler i dei palestinske leirane i Libanon

Erling Lorentzen Sogge

Sammendrag


I flyktningleirane i Libanon utfordrar yngre opposisjonskrefter maktmonopolet til den eldre generasjonen i den palestinske nasjonalrørsla.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.7057

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.