Nr 1 (2018)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Den glemte historien. Kristne på Den arabiske halvøy PDF
Berit Thorbjørnsrud 8-21
"Profetens arvinger". Oppfatninger om lærdes autoritet i arabisk-islamsk middelalder PDF
Nora S. Eggen 22-33
Alexandrias små kirkesamfunn. Giftemål og selvposisjonering blant lokale kristne PDF
Bård Kårtveit 34-47
Kifaya - Ei lita spire til Den arabiske våren PDF
Ingrid Baltzersen 48-59

Intervju

Ein palestinar i det libanesiske parlamentet? Eit intervju med aktivisten Manal Kortam PDF
Erling Lorentzen Sogge 62-67

Essay

Mo Salah: For alltid nummer 74 PDF
Charlotte Lysa 68-73

Bokanmeldelser

Nordenson, J. (2018) Fra opprør til kaos. Midtøsten etter den arabiske våren PDF
Axel Rudi 74-75
Serinci, D. (2017) Slave i Islamsk Stat. Ghaliyas historie PDF
Svante Lundgren 76-77
Heian-Engdal, M. (2018) Israel. Historie, politikk og samfunn PDF
Magnus Halsnes 78-79
Butenschøn, N. & Maktabi, R. (red.) (2018) Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme PDF
Inga Brandell 80-81


ISSN: 2535-3098