Sannsynlighet ved Monte Carlo

Kristian Sørnes

Sammendrag


Monte Carlo-metoden hjelper oss å finne sannsynligheten for at noe skal skje når alternativene er så mange at de ikke kan telles. I denne oppgaven skal vi lage et dataprogram som gjør dette for oss. 


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.