Strikkstrekking

Sindre Rannem Bilden

Sammendrag


I fysikk forsøker man å beskrive naturen rundt oss med matematiske formler. Her har vi ved hjelp av eksperimenter resonert oss frem til Hookes lov for strekking av strikker. 


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.