Konstruktiv Ild

Knut og Rasmus Moldstad Heimdal og Bakken

Sammendrag


Ild er noe en typisk forbinder med destruksjon og ødeleggelse. Når noe brenner så blir det mindre av det. Derfor burde noe veie mindre etter man har latt det brenne enn før, ikke sant? Vi vil her undersøke om det samme også gjelder når metall brenner.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.