Anita Maurstad & Marit Anne Hauan (red.). Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

Bogen udspringer af et norsk projekt, Museers viten, museumsviten – Museologisk forskningssatsning ved universitetsmuseerne (forkortet til MusVit) og af Norges Forskningsråds strate- giske satsning på at styrke forskningssamarbejde og kompetenceudvikling på de norske universitetsmuseer. Det er Tromsø Museum – Universitetsmuseet og NTNU Vitenskapsmuseet, der sammen med Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har været den drivende kraft i projektet. Målet med antologien er at udforske museologien som et fælles forskningsfelt og derigennem at skabe et nyt perspektiv for norske universitetsmuseers arbejde og fremtid. 

Section
Book reviews