Anna Furumark (red). Att störa homogenitet

  • Anne Marit Hauan

Abstract

Denne bok, som er redigert av Anna Furu- mark, beskriver seg selv som et opprop – en aksjon – for å bryte ned forestillinger om kulturell renhet og homogenitet som samfunnsideal. Boka har en særlig inngang til sitt forstyrrelsesprosjekt – kulturarv og kulturarvsin- stitusjonene. Rasisme og fremmedfiendtlighet hevdes å ligge i bunnen av tanken om et homogent folk og forestillinger om kulturell renhet. Og det er disse vanskelige, politiske og kulturelle tema som bokas tekster skal sette fokus på. 

Section
Book reviews