Anna Källén (red.). Making cultural history. New perspectives on Western heritage

  • Anne Folke Henningsen

Abstract

Dette er ikke en enkel udgivelse at anmelde. I særdeleshed ikke til et specialiseret tidsskrift som Nordisk Museologi. Udgivelsen består nemlig – foruden en kort introduktion – af en samling på 17 meget forskellige små essays, hvis hovedsaglige fællesnævner er forfatternes deltagelse i den kulturhistoriske forskerskole FoKult ved Stockholms Universitet under de- res ph.d.-uddannelse. I anmeldelsen fokuserer jeg derfor på de bidrag, som efter min mening har mest relevans for museumsforskningsinte- resserede læsere, og behandler de resterende bidrag mere overordnet i en diskussion af selve udgivelsen og dens præmisser og målsætning.

Section
Book reviews