Line Hjorth Christensen. Plakatbevægelsen. En britisk designfront i mellemkrigsårene

  • Rasmus Kjærboe

Abstract

I et let og velformidlet sprog indkredser Line Hjorth Christensen det, hun navngiver ”plakatbevægelsen” i britisk mellemkrigstid. Hvad der til at starte med synes som et snævert projekt – at skrive om en håndfuld plakatdesignere og deres opdragsgivere – folder sig ud som en tankevækkende og engagerende fortælling om grænserne mellem billedkunst, brugsgrafik, byrum og udstilling. Særligt det sidste emne – de eksperimenterende plakaters forhold til fremvisningens kontekst – kommer med inspirerende pointer, der ansporer til at tænke designgenstandens placering i museet på nye måder. Mere om alle kvaliteterne lige straks, men først skal slås fast, at dette er en smuk og indbydende udgivelse, hvor tekst, illustrationer og layout beriger og forstærker hinanden. Dens appel bør række langt.

Section
Book reviews