Förord

Brita Brenna, Eva Silvén, Marit Anne Hauan

Abstract


Temat för det här numret av Nordisk Museologi – Museer og ulikheters kulturelle dynamikk – är detsamma som för en session på den 32. Nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Bergen, juni 2012. Syftet var att sätta fokus på de kulturhistoriska museerna som platser för kunskapsproduktion och kunskapsförmedling, men samtidigt som arenor för presentation och produktion av kulturell skillnad. En utgångspunkt var dessa museers roll i det moderna nationsbyggandet och hur de har fått en självskriven position i västvärldens självbild och självförståelse. Museerna är tätt förbundna med begrepp som kulturarv, historia och tradition, men vi ville belysa den dynamik som kan uppstå om man ifrågasätter det självklara och riktar blicken mot olikheter och skillnader. Kan man se hur kulturell åtskillnad har skapats, befästs och förändrats i museerna? Har kulturell variation fått framträda, och i så fall på vilka villkor? Utifrån detta ville vi också problematisera museerna som arenor för historiska framställningar och undersöka hur tidsperspektivet kan inverka på förståelsen av kulturell olikhet i samtiden. 


Full Text:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3098

Refbacks

  • There are currently no refbacks.