Malene Vest Hansen m.fl.: Kuratering af samtidskunst; Tone Hansen (red.): Staging the Art Museum; Olga Dysthe m.fl.: Dialogbaseret undervisning; Kirsten Drotner m.fl.: Det interaktive museum

  • Anne Folke Larsen

Abstract

Kunsthistorikere, kunstnere og kunstkritikere i Norden og i det øvrige Europa har op igennem det 20. århundrede opfattet udstillingen som en æstetisk praksis. En vigtig ingrediens i denne praksis har været kuratorens evne til at metareflektere over udstillingen som institution og dens form. Denne æstetiske interesse voksede med antallet af kunstmuseer, kunst- gallerier og kunststrømninger i løbet af 1900-tallet (Altshuler 2008). Kultur- og naturhistorikere har i samme periode kun i begrænset omfang haft en tilsvarende interesse for udstillingens æstetik og form og dens institutionelle implikationer. Dette forhold hænger sammen med, at kultur- og naturhistorikerne har historiske genstande eller udstoppede dyr som deres udstillingsobjekter, mens kunstneren ofte er hovedpersonen i kunst- og kunsthistoriske udstillinger. 

Section
Book reviews