Forord

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

Dette nummer har ikke noget tema, men der er alligevel et fælles træk ved alle artiklerne. Artikelforfatterne diskuterer enten en ny udvikling inden for museologien og museumsfeltet eller problematiserer eksisterende museologiske begreber og rationaler.

Section
Editorial