Forord

  • Sigurjón Baldur Hafsteinsson
  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

Den femte NODEM1-konference om digitale medier og kulturarv blev afholdt i København den 24.-26. november 2010 med titlen ”From Place to Presence”, hvor de digitale teknologiers betydning for centrale museologiske emner blev præsenteret og diskuteret af oplægsholdere og deltagere fra museer, styrelser og universiteter. Konferencen var flersporet og bestod af præsentationer og demonstrationer af igangsatte digitale museumsprojekter fra Norden, USA og Australien, workshops med diskussioner og mere teoretiske forelæsninger om digitale teknologiers indflydelse og betydning for museums- og kulturarvsbegrebet. 

Section
Editorial