Forord

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

I skrivende stund er ICOM-konferencen i Shanghai ved at slutte. Emnet for denne konference har været ”Museums for Social harmony”, et smukt budskab og ideal, som sætter kulturel diversitet og bio-diversitet på dagsorden. Som én af kommentarer på ICOMs hjemmeside giver udtryk for, kunne dette smukke ideal rumme en fare for konformitet og for at fratage museerne deres kritiske funktion. Museets kritiske funktion kan forstås som en institution, der udfordrer vedtagne værdier i mindre miljøer eller i større politiske systemer.

Section
Editorial