Den fraværende utstillingshistorie

  • Ane Hejlskov Larsen
  • Marc Maure

Abstract

Dette nummer fortsætter med at have fokus på udstillingsmediets virkemidler og dets samspil med publikum. Der har været stor interesse for temaet, og de optagne artikler kommer ind på mange forskellige aspekter og rummer spændende og provokende synspunkter. Men temaet er dermed langt fra udtømt, og vi håber – som også Marc Maure, inviteret medredaktør og ophavsmanden til temaet, skriver i nedenstående forord – at Nordisk Museologi hermed har skabt grobund for mere systematisk forskning i de nordiske landes brug af udstillingsmediet, historisk og på tværs af landegrænser og fag. 

“Jag har många starka utställningsminne” skriver Eva Persson. ”Ibland önskar jag att jag kunde få dem historiskt belysta, insatta i svenskt och internationellt sammanhang. Men den boken över Sveriges utställningshistoria finns intet. Om man anstänger sig kan man få ett hum om utställningsutvecklingen i Sverige i enskilda museers jubileumsskrifter och årsböcker.” Hva med de andre nordiske land? Har de skrevet sin egen utstillingshistorie? Jeg vil tro at Sverige tross alt har gjort mest med hensyn til publikasjoner om utstillingsspørsmål. Allerede i 1970-årene utmerket landet seg internasjonalt med et aktivt utstillingsmiljø og mange interessante utgivelser, blant annet med Riksutstâllningar som drivkraft. 

Section
Editorial