Redaktion

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

I forrige nummer af Nordisk Museologi fokuserede flere af hovedartiklerne på museerne og kulturarvsstederne som erindringssteder, og på museernes medvirken til at skabe relationer mellem fortiden og nutiden for deres brugere. I de nordiske museologi- og museumsmiljøer er der med andre ord stigende interesse for at studere og udforske museerne og kulturarvsstederne som særlige erindringskulturer. Redaktionen besluttede sig derfor at koncentrere et dobbeltnummer om temaet erindringskultur og udstillingsæstetik. Halvdelen af dette dobbeltnummer kredser derfor om forskellige typer af erindringskulturer, fx postsocialistisk bearbejdning af kommunismen på østeuropæiske museer, historiske haver, landegrænser, der fungerer som kollektive erindringssteder, på erindringsbe- greber og erindringspolitik. Som det fremgår af Line Suhr Marsch- ners anmeldelse af Københavnerseminaret ”Erindring og glemsel” er erindringsbegrebet samtidig tæt forbundet med forestillingen om glemsel. På dette seminar redegjorde den kendte sociolog Paul Connerton for flere måder at ”glemme” på, som kan være nødvendig for dannelsen af nye identiteter. I dette perspektiv kan artikler- ne om Dybbøl også læses.

Section
Editorial