Forord

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

I august 2007 var vi mange, der drog til ICOMs konference i Wien. Som lektor i museologi og redaktør af Nordisk Museologi meldte jeg naturligvis mig til ICOFOMs internationale seminar, der forløb over to dage fra 20.-22. august og blev ledet af den tyske kunsthistoriker og museolog Hildegard K. Vieregg. Temaet for seminaret var ”Museology and Techniques”. Museologer fra hele verden deltog – Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Kina, Italien, Mexico, Rusland, Spanien, Taiwan, USA m.v. Det var på seminaret fantastisk at opleve, at museologien synes at være blevet accepteret som en videnskabelig disciplin. Efterhånden som seminarets mange spændende oplæg afløste hinanden, stod det imidlertid klart, at ICOFOM kæmper om en fælles forståelse af videnskabelighed, hvilket er helt naturligt, når så mange lande og forskellige uddannelseskulturer mødes og diskuterer.

Section
Editorial