Redaktion

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

Dette nummer af Nordisk Museologi spænder fra nye ph.d.-projekter i regi af Kulturarvens Forskerskole, aktuelle tilbud på museologiske uddannelser i Norge over en dansk ICOM konference om stjålen kulturarv, et nordisk seminar om fremtidens arkivformidling og en introduktion til det internationale forskningsnetværk om nationale museer, NaMu, til peer reviewed artikler om fx indflydelsen af nationalsocialistisk ideologi på finsk udstillingsliv i trediverne og de læringsmæssige potentialer ved brugen af ny teknologi, både for museet og museets besøgende. De tre artikler om nye medier som PDA, blogs og EGO-TRAP er alle en viderebearbejdning af mundtlige indlæg på ”NODEM 06 Digital Interpretation in Cultural Heritage, Art and Science” konferencen, der blev afholdt i december 2006 på universitetet i Oslo. 

Section
Editorial