Redaktion

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

Nordisk Museologi er med dette nummer blevet til et officielt peer review tidsskrift, ifølge ønske fra vores hovedtilskudgiver NOP-HS. Det betyder, at indsendte artikler frem over bliver vurderet og kommenteret af eksterne bedømmere, primært fra nordiske, men med tiden også andre europæiske museologiske forskningsmiljøer.

Redaktionen har i første omgang udvalgt de eksterne bedømmere efter forskningsmæssig relevans for de indsendte artikelemner – i stedet for en i forvejen udvalgt komité af eksterne bedømmere. Denne beslutning vil måske give åbenhed overfor museologiens grænser, men kan omvendt også bidrage til en højere grad af uklarhed om museologiens metodik og forholdet mellem teori og praksis, som berøres andre steder i dette nummer, bl.a. i Kalle Kallios og Tanja Välisalos kommentering af finske undersøgelser af forholdet mellem museal praksis og forskningsbaserede museologiuddannelser.

 

Section
Editorial