Redaktion

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

Den 13. juni 2005 var Museumshøjskolen vært for en spændende række af museologiske forelæsninger på Nationalmuseet i København. Anledningen var Ole Strandgaards afgang som rektor for Museumshøjskolen i Sorø gennem mere end 15 år. Museologiske kollegaer fra Europa blev inviteret til at tale om museernes fremtidige funktioner og betydning i fremtiden ud fra 5 udvalgte samfundstendenser:

●  oplevelsesøkononomien versus fordybelse og selvudvikling

●  informationsteknologiens videreudvikling og digitalisering af kulturarven

●  ændring i befolkningssammensætningen og konsekvenserne heraf for museerne

●  sociale forhindringer og multikukturelle sammensætninger

●  kompetenceudvikling for fremtiden

I dette nummer bringer vi to af forelæsningerne: Den ene er af professor Tomislav Šola fra Zagreb i Kroatien, og den anden er af lektor Peter van Mensch fra Reinwardt Akademiet i Holland. Begge er kendte museologer, som også tidligere har bidraget til Nordisk Museologi. 
Section
Editorial