En ny redaktion

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

Museologien er kendetegnet ved at være både en praktisk og teoretisk disciplin. Den udføres især på museerne og tilsvarende kulturarvsinstitutioner, og der undervises og forskes i den, bl.a. på universiteterne og på andre højere videregående uddannelser i hele Norden. Det er meget vigtigt, at alle institutionelle synsvinkler netop derfor blandes i tidsskriftets vifte af artikler. Det har altid været tidsskriftets linje, og det er den nye redaktions intention fortsat at holde fast i den, men det kan vi ikke gøre uden artikelbidrag fra både praktikere og teoretikere indenfor museologien.

Museologien er som disciplin selv bred i al sin mangfoldighed, der spænder over så vidt forskellige, men alle relevante emner: fra museumshistorie, over samlingsforvaltning, formidling og forskning til samfundsmæssige betingelser og rammer for museerne og deres virke. Denne mangfoldighed forsøger vi også med dette nummer at illustrere med forskellige artikler, hvor der stilles spørgsmål, diskuteres, vurderes og kritiseres. 

Section
Editorial