'Social inclusion' – en praksis-model for danske kunstmuseer?

  • Lene Laigaard

Abstract

I de senere år er der blevet produceret en lang række museologiske publikationer i de vestlige engelsksprogede lande, som i stadig stigende grad interesserer sig for "det åbne museum". Inden for museologisk fagterminologi tales der således i flæng om 'social inclusion', 'outreach' og 'accessibility', som anses for at være koncepter, der ved implementering muliggør et mere åbent og demokratisk museum. Nærværende artikel fokuserer på den seneste udvikling i Storbritannien inden for 'social inclusion', og begrebets relevans i forhold til udviklings- og forandringsperspektiver for danske kunstmuseer vil blive diskuteret. 

Section
Articles