Kulturarvets lust och last En nordisk konferens om kulturhistorisk musei- och utställningskritik, Umeå universitet, 16.-18.3., 2005

Hans Dam Christensen

Abstract


Med professor i museologi, Kerstin Smeds, som tovholder afholdtes i marts over tre dage en stor nordisk museologikonference, Kulturarvets lust och last, på Umeå Universitet. Gen- nem tre sessionsoverskrifter, "Museerne som public service", "Utställningens makt och motstånd" samt "Politik & kritik" – tre overskrifter, som druknede undervejs i de mange oplæg – havde den ellers veltilrettelagte konference til hensigt at problematisere museums- og udstillingskritik med særligt blik på de kulturhistoriske museer. Invitationens udgangspunkt var, at der i stigende grad stilles krav om f.eks. resultatsorientering og relevans, hvilket i forbindelse med museumsdomænet har affødt røster om kritik og belysning af museernes aktiviteter.  


Full Text:

PDF (Danish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.