Staffan Nilsson, Erik Hofrén, Maths Isacson (red.), ... det frö ur vilket kunskap växer. Arbetsvandringar i kulturlandskapet. En vänbok till Örjan Hamrin 2004

Per-Uno Ågren

Abstract


60-åringen Örjan Hamrin anställdes 1974 vid Dalarnas museum, har verkat där under tre decennier och ägnades ifjol en vänbok. Många av uppsatserna i boken ger exempel på den personliga performativa museologi som Örjan utvecklat med sin mångsidighet, påhittighet och smittsamma entusiasm. Den har blivit livsnerven i den publika verksamhet som gjort museet i Falun nationellt känt och omtalat. Främst framträder Örjans passionerade nyfikenhet på människors historiska och samtida villkor i hemprovinsen som drivkraften. Hans trägna 'arbetsvandringar i kulturlandskapet' har blivit en viktig inspiration för lokalhistoriska grävare och kulturminnessamlare: "Vid hembygdsgårdar, i föreningslokaler och i naturen vid svårigenkännligs industrilämningar", skriver Maria Björkroth, "har Örjan om och om igen talat om att bejaka längtan, drömmen och initiativkraften att gestalta sin bygd och dess historia." Resonansbottnen för visionen av museets roll i en bygd har han själv visat i sin instruktiva sammanställning av Dalarnas musealisering från 1600-talet till 2000-talet. 


Full Text:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3332

Refbacks

  • There are currently no refbacks.