Exhibitions! The nature of exhibitions, What are they and could they be better? The Swedish travelling exhibitions experience

Kerstin Smeds

Abstract


Utställningar som begrepp och högst levande verklighet dissekeras i en licentiatavhandling av Jan Hjorth, som gjort en lång yrkeskärriär inom Riksutställningar. Det drygt hundrasidiga arbetet lades fram i Göteborg i oktober 2003.

Att, som författaren säger, påstå att arbetet är gjort i den ”hermeneutiska traditionen” är kanske att ta i, då med detta avses endast att han varken ”väger och mäter” saker och ting, utan främst delar med sig av sina egna erfarenheter i branschen.

Hjorth har fyra frågeställningar. Den första handlar om begreppet utställning, vad är det? råder det någon konsensus kring begreppet? Svaret blir egentligen nej, det finns oändligt många definitioner på begreppet ”utställning”. Samtidigt bryter författaren ner olika slags utställningar i sina enkla beståndsdelar, vad består de av? hur produceras de? vad är viktigt i denna process? Här presenteras en uppsättning ”case studies”, samt omdömen som producenter, skribenter och andra fällt om olika moment och komponenter i utställningsprocesser. 


Full Text:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3368

Refbacks

  • There are currently no refbacks.