Lennart Palmqvist (red.), Minnets miljöer. Rapport från de museivetenskapliga dagarna 21–22 november 2002

Per-Uno Ågren

Abstract


Rådet för museivetenskaplig forskning (som tillkom 1995 på initiativ av Erik Hofrén, då gästprofessor vid institutionen för museologi, Umeå universitet) arrangerade de museivetenskapliga novemberdagarna i Stockholm. Värd i Musikmuseet var rådets nuvarande ordförande, museichefen Stefan Bohman. Avsikten var att ge konkreta exempel från ett alltmer vidgat forskningsfält som i boken speglas i 9 essäer och 10 posterbidrag. Tillsammans utgör de enligt förordet ”en bred och disciplinövergripande kritisk granskning av skilda miljöer som reserverats för det kollektiva minnet”. 


Full Text:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3370

Refbacks

  • There are currently no refbacks.