Museologisk poesi

Nils-Göran Hökby

Abstract


Nils-Göran Hökby (1922-2002) journalist, nyskapande museiman i Gävle och Stockholm, konstpedagog, en av de tidiga tillskyndarna av museipedagogernas förening, Fuism, odlade poesi i dagsversens form, ofta med anknytning till museimiljöer. Verserna, signerade NG, förekom vanligen i Dagens Nyheter (med Hasse Erikssons teckningar). De båda nedanstående fanns även i Svenska Museer 1986. 


Full Text:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.