Om kulturminnets lätthet och tyngd

Per-Uno Ågren

Abstract


Samhällsminnet byggs upp av de föreställningar, erfarenheter, förmågor, kunskaper och drömmar som delas av samhällsmedlemmarna och som finns i deras levande minne, styr deras beteende, attityder och reaktioner. Samhällsminnet lagras också i texter, materialiseras i byggenskap och ting. Varje människas kulturminne är unikt, delaktigheten i det gemensamma, spontant tillägnad, påtvingad eller förhandlad. Sällan är samhällsminnet homogent, ensartat, ens i små samhällen; det sönderfaller i delkulturer formade i ständigt utbyte mellan individuella och gemensamma minnen. Kulturminnet förlängs och fortlever mentalt och konkret som mångdimensionellt kulturarv. I verbal och visuell transkription kan det återuppsökas, erinras, återupptäckas i text- och bildarkiv, i de fysiska verklighetsspåren. 


Full Text:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3372

Refbacks

  • There are currently no refbacks.