Samtal och notiser

  • Ole Strandgaard
  • Erik Hofrén
  • Anna Lena Lindberg
  • Per-Uno Ågren
  • John Aage Gjestrum
  • Erik Hedqvist
  • Britta M. Lundgren
  • Solveig Sjöberg-Pietarinen

Abstract

Museumsdebatten som døde

I 1993 tog den danske kulturminister Jytte Hilden fat på arbejdet med at vurdere den danske kulturpolitik. Et storstilet analysearbejde blev sat i gang med den klare hensigt at få afklaret, om der er behov for ny lovgivning pa omr:'idet.

En del af dette arbejde drejer sig naturligt nok om museer, og en del af de mange skrifter, som processen har fort med sig, er derfor bidrag til den museologiske litterarur og altsa værd kort at omtale her. 

Section
Notice