No 1 (2010)

Full Issue

View or download the full issue Untitled () PDF

Table of Contents

Editorial

Forord PDF
Sigurjón Baldur Hafsteinsson 1
Presentation av Eva Silvén PDF (Swedish)
Eva Silvén 3
Presentasjon av Brita Brenna PDF (Norwegian)
Brita Brenna 5

Articles

Hembygden som självkännedom och folkbildning. Theodor Hellman och daningen av en poetisk hembygd och centralanstalt för en nationell enhetsskola på Murberget i Härnösand PDF (Swedish)
Mattias Bäckström 7
Kunstpædagogisk teori og praksis i et didaktisk perspektiv PDF (Danish)
Helene Illeris 29
Hvad er spørgsmålet? - om at skabe et læringsrum i udstillingen PDF (Danish)
Nana Quistgaard, Bruno Ingemann 50
’Miniaturemuseet’ - udstillingen som metakognitivt læringsrum PDF (Danish)
Line Hjorth Christensen 64
Når arkeologi møter lokal kunnskap – etiske implikasjoner PDF (Norwegian)
Elin Rose Myrvoll 78
Frösamlingar på museer – ny teknik gör värdelösa föremål värdefulla igen PDF (Swedish)
Matti Wiking Leino 96
Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne? PDF (Swedish)
Else-Marie Karlsson Strese 109

Projects

Bevaring af den levende kulturarv - Indsamling af prydplanter på danske museer PDF (Danish)
Irene Hellvik, Helle Ravn 124
Materials research in conservation and heritology PDF
Ulla Knuutinen 129

PhD reviews

Opponentindlæg: Materials research in conservation and heritology PDF
Anne Aurasmaa, Timo Tuurnala 138

Book reviews

Konsten som läranderesurs: syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer PDF (Danish)
Ingrid Vatne 144
Robert R. Janes, Museums in a Troubled World: Renewal, Irrelevance or Collapse? PDF
Sigurjón Baldur Hafsteinsson 149

Museological educations

Museology teaching departments in Sweden have been evaluated PDF
Janne Vilkuna 141


ISSN: 2002-0503