No 1 (2005)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

En ny redaktion PDF (Danish)
Ane Hejlskov Larsen 1

Articles

De gode gamle dage genoplivet: Frilandsmuseerne og spillet om fortiden PDF (Danish)
Mads Daugbjerg 3
Industrisamfundets kulturhistoriske betydning PDF (Danish)
Lars K. Christensen 15
Kunsten å revitalisere gjenstanden som fascinasjonsobjekt PDF (Norwegian)
Kristine Orestad Sørgaard 29
'Social inclusion' – en praksis-model for danske kunstmuseer? PDF (Danish)
Lene Laigaard 39
From specimens, curiosities and illustrations to representatives of the history of art PDF
Britta Tøndborg 55
Cornelis Norbertus Gijsbrechts og Kunstkammerets Perspectiv Kammer PDF (Danish)
Eva de la Fuente 69
Fra Altes Museum til ARoS - tur/retur. En motivisk analyse af ARoS, Aarhus Kunstmuseum som museumsarkitektur PDF (Danish)
Simon Pedersen 87

Book reviews

Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder. En idéhistorisk bakgrund och analys. Skrifter från Forskningsprogrammet Landskapet Som Arena PDF (Swedish)
Jarl Nordbladh 119
Hammarlund-Larsson, C., Nilsson, B. G., Silvén, E. Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentasjon och forskning PDF (Norwegian)
Odd Arne Berkaak 121
Solveig Sjöberg-Pietarinen, Museer ger mening - Friluftsmuseerna Klosterbacken och Amuri som representationer PDF (Swedish)
Janne Vilkuna 124
Staffan Nilsson, Erik Hofrén, Maths Isacson (red.), ... det frö ur vilket kunskap växer. Arbetsvandringar i kulturlandskapet. En vänbok till Örjan Hamrin 2004 PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren 127

Conference reviews

Kulturarvets lust och last En nordisk konferens om kulturhistorisk musei- och utställningskritik, Umeå universitet, 16.-18.3., 2005 PDF (Danish)
Hans Dam Christensen 109


ISSN: 2002-0503