No 2 (2002)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Nefertiti längtar hem PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren 1

Articles

Håndskriftenes hjemkomst – vitenskapelig og ideologisk belysning PDF (Norwegian)
Vésteinn Ólason 3
’Håndskriftsagen’ set fra danmark PDF (Danish)
Birgitte Kjær 8
Återlämning av isländska föremål från Danmark 1930 PDF (Swedish)
Anna Torbjörg Torgrímsdóttir 17
Tilbageføring af kulturgods mellem Danmark og Tyskland PDF (Danish)
Inge Adriansen 22
Samemuseet i Enare och samernas kulturarv i Finland PDF (Swedish)
Tarmo Jomppanen 32
Tilbageførsel af museumsgenstande fra Danmark til Grønland PDF (Danish)
Emil Rosing 34
Tilbage til Færøerne PDF (Danish)
Arne Thorsteinsson 38
Utlån og avhending av materiale fra norske museumssamlinger PDF (Norwegian)
Jon Birger Østby 42
Reflexioner kring återförande av kulturarv till dess ursprungsplats PDF (Swedish)
Monika Minnhagen-Alvsten 49
Några slutord... PDF (Swedish)
Nanna Hermansson 57
Return of cultural property... Summaries PDF
Per-Uno Ågren 58
The Spiral as concept and as metaphor PDF
David Anderson 61
Specify the Spiral PDF
Gwyn Miles 67
The Spiral: Extension to the Victoria & Albert Museum, London PDF
Daniel Libeskind 73
’Mathematical mosaic’ PDF
Cecil Balmond 77
The cultural significance of the Spiral PDF
David Anderson 85
Content & display: representing the contemporary PDF
Jane Pavitt 101
The Spiral as a museum for the future PDF
David Anderson 109

Book reviews

Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930. En museologisk studie av att bevara och förnya PDF (Swedish)
Annika Alzén 114
Anne Aurasmaa Salomonin talo. Museon idea renessanssiajattelun valossa PDF (Swedish)
Annika Waenerberg 119
Hugues de Varine, Les Racines du Futur. Le patrimoine au service du développement local PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren 122

Notice

Museologisk poesi PDF (Swedish)
Ingrid Arvidsson 124


ISSN: 2002-0503