No 1 (1996)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Museet som makt och motstånd PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren 1

Articles

Museerna och kunskapssamhället PDF (Swedish)
Olof Eriksson 3
Museerna och tidsandans förändring PDF (Swedish)
Göran Rosander 13
70-talets museum – 25 år efteråt PDF (Swedish)
Sten Rentzhog 23
Museernas maktspråk PDF (Swedish)
Bengt Lundberg 31
De islandske museers placering i kulturdebatten PDF (Danish)
Ragnheiður H. Þhorarinsdóttir 39
Genstandsindsamling og arbejderkultur PDF (Danish)
Anette Vasström 47
Lokalmuseet som process PDF (Swedish)
Hugues de Varine 61
Industrisamfunn og kulturarv PDF (Norwegian)
Randi Bårtvedt 67
Industriminnen under hundra år PDF (Swedish)
Marie Nisser 73
Några tankar om EKODOK-90 PDF (Swedish)
Bo Nilsson 83
Hellre en nybadad syndare än trenne rättfärdiga med fotsvett PDF (Swedish)
Eva Persson 93
Rätten til en alldeles egen ram PDF (Swedish)
Clara Åhlvik 101
Museimän göre sig ej besvär PDF (Swedish)
Mikael Parr 109
Hembygdens museer – bland andra museer PDF (Swedish)
Maria Björkroth 115
The wrong and the right road for museums PDF
Kenneth Hudson 121
Unmixed pleasure and inward doubts PDF
Peter Lewis 127
Museologiens plass i vitenskapenes system PDF (Norwegian)
Friedrich Waidacher 135
Klassikeren: Farlige museer? Fra "En kulturpolitisk redegørelse", betænkning nr. 517 PDF (Danish)
Ole Strandgaard 145

Notice

Samtal och notiser PDF (Danish)
Ole Strandgaard, Erik Hofrén, Anna Lena Lindberg, Per-Uno Ågren, John Aage Gjestrum, Erik Hedqvist, Britta M. Lundgren, Solveig Sjöberg-Pietarinen 148


ISSN: 2002-0503