Author Details

Alzén, Annika

  • No 2 (2002) - Book reviews
    Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930. En museologisk studie av att bevara och förnya
    Abstract  PDF (Swedish)


ISSN: 2002-0503